MAR Raport to produkt, służący do identyfikacji powiązań biznesowych menadżerów pełniących funkcje zarządcze w spółce giełdowej oraz osób powiązanych z nimi rodzinnie. Program powstał w odpowiedzi na nowe obowiązki nałożone na spółki giełdowe (w tym spółki NewConnect) w zakresie bieżącego raportowania o osobach rodzinnie i biznesowo powiązanych, w związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (Market Abuse Directive - MAD) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation - MAR). Nowe obowiązki będą obowiązywały już od 3 lipca 2016 r.