Slide background

ProgMedica

System zarządzania zgodnością
w podmiocie leczniczym

 

 

 

Progmedica to oprogramowanie, które kompleksowo wspiera podmioty lecznicze w monitorowaniu zgodności działania z przepisami prawa, standardami akredytacyjnymi oraz wewnętrznymi procedurami i regulaminami.

Dzięki Progmedice kadra zarządzająca ma możliwość analizowania, automatycznego raportowania, a przez to wyciągania wniosków z błędów zdarzających się w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.