Autor:
Joanna Mrowicka

Bezpłatny ebook: Zakażenia szpitalne i ich skutki


Problem wielomilionowych roszczeń pacjentów staje się coraz ważniejszą pozycją budżetową wielu polskich szpitali. Warto zastanowić się nad metodami zarządzania podmiotem leczniczym oraz leczenia i zracjonalizować je w taki sposób, aby nie nakręcać spirali kosztów własnym działaniami. Kontrola zakażeń szpitalnych i wszystkie metody zapobiegania nim począwszy są działaniami racjonalnymi, które mogą stanowić tamę dla mutujących i coraz bardziej lekoopornych bakterii. Brzmi to jak początek thrillera, ale w rzeczywistości funkcjonowania szpitala najgroźniejsze jest to, czego nie widać.

Autorka komentarza dokładnie omawia wszelkie zagrożenia wynikające z zakażeń szpitalnych oraz wskazuje sposoby minimalizowania takich sytuacji.

 

  Autor:
Joanna Mrowicka

Bezpłatny ebook: Standardowe procedury postępowania


Standardy postępowania medycznego budzą w ostatnim czasie wiele emocji z powodu projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia, dotyczących opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą oraz patomorfologii. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (dalej: NRL) wypowiedziało się w tej sprawie w październiku 2015 roku (stanowisko Nr 67/15/P-VII), zwracając uwagę na konieczność oddzielenia standardów postępowania od przepisów prawa.

Zdaniem NRL standardy postępowania medycznego nie powinny mieć charakteru powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, a jedynie zawodowych zaleceń i wytycznych.

Publikacja przybliża Czytelnikowi podstawowe informacje z zakresu standardowych procedur postępowania medycznego. Autorka na konkretnych przykładach pokazuje jak można stosować procedury w szpitalu, tak by w sytuacji zagrożeń reagować szybko i skutecznie.

 

  Autor:
Joanna Mrowicka

Bezpłatny ebook: Akredytacja szpitali


Akredytacja ma na celu potwierdzenie spełniania przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych Standardów Akredytacyjnych w zakresie udzielania tych świadczeń oraz funkcjonowania danego szpitala. W tym miejscu warto nadmienić, że podstawowa opieka zdrowotna nie jest w chwili obecnej poddawana ocenie CMJ, dlatego poradnie przyszpitalne mogą, choć nie muszą – w ocenie pacjentów – funkcjonować gorzej niż wielospecjalistyczny szpital, z którego usług korzystają.

Koncepcja systemu akredytacji jednostek ochrony zdrowia pojawiła się w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku. Tak zwany system rezultatów końcowych jako zestaw jednolitych wymogów dla oddziałów chirurgii został opracowany przez dr Ernesta Codmana z Massachusetts General Hospital w Bostonie.

 

 

Debata

Compliance badanie zgodności w szpitalach


Debata ekspertów: Sylwia Kacprzak, Piotr Welenc


Podczas debaty eksperci dyskutowali na temat compliance oraz bezpieczeństwa prawnego, finansowego i reputacyjnego szpitala. Eksperci wyjaśniali, że compliance to nie tylko zgodność z prawem, ale także z zasadami, wartościami i normami, które podmiot leczniczy przyjmuje w celu ich przestrzegania. Z dyskusji ekspertów słuchacz dowie się czym się różni compliance od audytu, a także jak wypracować zgodność w relacji pacjent – szpital.


 

Debata

Zgodność z prawem i zarządzanie ryzykiem w placówkach medycznych


Debata ekspertów: Sylwia Kacprzak, Joanna Mrowicka, Marcin Stępień, Piotr Welenc

Z dyskusji ekspertów słuchacz dowie się jak identyfikować ryzyko w placówce medycznej, minimalizować odpowiedzialność prawną dzięki właściwemu zarządzaniu, a także jak monitorować zgodność działania szpitala z aktualnymi przepisami prawa i wymogami zarządzeń NFZ oraz standardami akredytacyjnymi.


  Prelegent:
Welenc Piotr

Zarządzanie zgodnością i ryzykiem w podmiotach leczniczych


Podczas webinarium ekspert Wolters Kluwer z zakresu GRC zapoznaje uczestników zagadnieniami z zarządzania zgodnością i ryzykiem w podmiotach leczniczych. Bardzo szczegółowo omawia również zagadnienia dotyczące compliance oraz metodyki i struktury zarządzania ryzykiem w szpitalu.


Podkategorie