Slide background

ProgMedica

System zarządzania zgodnością
w podmiocie leczniczym

 

 

 

ProgMedica jest systemem z zakresu compliance, które pozwala na przeprowadzanie testów zgodności oraz zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym. System usprawnia również przepływ informacji w zakresie podstawowych sfer działalności szpitala. Pozwala na monitorowanie etapów prac oraz daje możliwość szybkiej analizy zgromadzonych danych.


ProgMedica w sposób kompleksowy wspiera pracę zarządu, dyrektorów i menedżerów placówek medycznych: kierowników administracji, kierowników oddziałów; ordynatorów, menedżerów średniego szczebla; pielęgniarek oddziałowych oraz pracowników administracji w codziennych działaniach związanych z zarządzaniem podmiotem leczniczym.