Prelegent:
Welenc Piotr

Zarządzanie zgodnością i ryzykiem w podmiotach leczniczych


Podczas webinarium ekspert Wolters Kluwer z zakresu GRC zapoznaje uczestników zagadnieniami z zarządzania zgodnością i ryzykiem w podmiotach leczniczych. Bardzo szczegółowo omawia również zagadnienia dotyczące compliance oraz metodyki i struktury zarządzania ryzykiem w szpitalu.Na szkoleniu omówiono:

zagadnienie compliance
zgodność i ryzyko w działalności szpitala
strukturę zarządzaniem ryzykiem w szpitalu
metodykę zarządzania ryzykiem (identyfikacja, analiza, reakcja)
ryzyka w wybranych obszarach działalności szpitala (przykłady).


 * Pola wymagane